demo screenshot
沉浸式投影系統
demo screenshot
多人互動展示程式開發
demo screenshot
多機融合迎賓互動步道
demo screenshot
地板互動投影一體機
demo screenshot
透明觸控燈箱

demo screenshot
虛擬浮空成像投影
demo screenshot
水晶觸控講臺
demo screenshot
三機融合八米弧形墻
demo screenshot
觸控互動導覽機

我們提供各種互動整合與開發,歡迎與我們聯絡和討論,各種互動產品皆可整合成一個創新的專案!